Velkommen til Artsnavnebasen

NB! Artsnavnebasen har tilgjengelige webtjenester og du kan også laste ned hele eller deler av Artsnavnebasen i CSV-format

OM NAVNEBASEN

I denne søketjenesten kan du hente informasjon om aksepterte vitenskapelige navn etter gjeldende internasjonale standarder (International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants, International Code of Zoological Nomenclature) og anbefalte norske navn på bokmål og nynorsk. Når du har søkt og funnet et navn, kan du ved et tastetrykk på navnet også se hvor i det hierarkiske slektskapstreet arten eller gruppen hører hjemme. Navn med en grønn sirkel foran viser gyldige navn, en oransje sirkel betyr at navnet er et synonym. Et pluss-tegn foran populærnavn indikerer at det er registrert flere navn i denne kategorien. Bruk Hjelp-knappen øverst i høyre hjørne av skjermbildet for veiledning om søk av informasjon.

 

Søketjenesten gir en oversikt over alle vitenskapelige navn på arter og organismegrupper som er kjent i Norge. 

 

Databasen inneholder også navn på mange arter som ikke finnes i Norge. Per i dag er det ikke synlig idenne  innsynsløsningen hvilke navn som kun gjelder arter som finnes i Norge, men slik informasjon kan hentes ut ved å eksportere datalister eller søke i fanen Artsnavn i våre andre tjenester. Det jobbes kontinuerlig for å importere et større tilfang av navn (vitenskapelige synonymer og norske navn). Databasen inneholder et stort referansemateriale til litteratur for navn og navneendringer som ikke vises i dag, men som vil bli gjort tilgjengelig i andre løsninger.

 

Navnebasen driftes av Artsdatabanken. Navnene er samlet inn, kvalitetssikret og tilrettelagt av en rekke fageksperter fra vitenskapelige institusjoner i Norge. Som en overbygning for komiteene er det etablert et navneråd for å sikre en enhetlig gjennomføring av det faglige arbeidet. fagekspertene har også en god rådgivende støtte i Språkrådet i arbeidet med norske navn.


ARTSNAVNEBASEN KAN REFERERES SLIK:
Artsdatabanken (2015). Artsnavnebasen. Norsk taksonomisk database. Besøkt på http://www2.artsdatabanken.no/artsnavn/Contentpages/Hjem.aspx den (dagens dato).
alternativt
Artsdatabanken (2015). Artsnavnebasen. Norsk taksonomisk database. Besøkt på http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/ den (dagens dato).


Spørsmål om Artsnavnebasen sendes til: postmottak@artsdatabanken.no